Časť už nie je povinná publikácia podľa d. LGS. Rozlíšenie 97 / 2016 a ANAC n. 1310

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (data_administrative_01013105_2013.csv)datiattivitaamministrativa_01013105_2013.csv[Údaje o administratívnom procese od 01.01.2013 po 31.05.2013.]0 kB