Za účelom implementácie tzv. Whistleblowingu aktivovalo mesto Bra podateľne určené na zhromažďovanie správ anticorruzione@comune.bra.cn.it.

Na zabezpečenie maximálnej dôvernosti je táto políčka monitorovaná výlučne od vedúceho transparentnosti a predchádzania korupcii organizácie.

Tento postup je vyhradený pre zamestnancov obce Bra.

Režim nahlasovania:

Zamestnanec, ktorý má v úmysle hlásiť, môže použiť priloženú šablónu a poslať ju e-mailom na túto adresu: anticorruzione@comune.bra.cn.it.

Správa môže obsahovať dokumenty považované za zaujímavé aj na účely správnych kontrol zo strany správy o hlásených udalostiach. Správy o protiprávnom konaní môžu byť zasielané aj obyčajnou poštou v zapečatenej obálke adresovanej vedúcemu predchádzania korupcii v obci Bra, označenému osobou generálneho tajomníka dr. Claudio Chianese, alebo slovným stretnutím s tým istým.

Záruky pre tých, ktorí oznamujú nezákonné správanie

Tí, ktorí predkladajú správy, majú podľa zákona osobitné formy ochrany, najmä:

  • ochrana anonymity;
  • ochrany a ochrany pred akoukoľvek formou diskriminácie vyplývajúcej zo správy;
  • odčítanie správ z práva na prístup.


Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Model-reporting-illicit.pdf)Model-signalizácia-illeciti.pdf[Model na hlásenie zneužitia]588 kB