Mestská rada

claudio allazia

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (správa / vyhlásenie o zriadení / 2014 / allasia_cv.pdf)allasia_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/allasia_redditipatrimonio.pdf)allasia_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2015/allasia_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf)allasia_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf[Aktualizácia 2015.]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (Admin / DeclaringPatrimonials / 2016 / AllAssessmentDelivery2016.pdf)allasia_redditopatrimonio_aggiornamento2016.pdf[Aktualizácia 2016]0 kB

sergio panero

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/panero_cv.pdf)panero_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/panero_redditipatrimonio.pdf)panero_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (panero_redditipatrimonio_aggiornamento2016.pdf)panero_redditipatrimonio_aggiornamento2016.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku. aktualizácia]1503 kB

davidové statívy

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/tripodi_redditipatrimonio.pdf)tripodi_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

marco ellena

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/ellena_cv.pdf)ellena_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/ellena_redditipatrimonio.pdf)ellena_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2015/ellena_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf)ellena_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf[Aktualizácia 2015.]0 kB

roberto marengo

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/marengo_cv.pdf)marengo_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/marengo_redditipatrimonio.pdf)marengo_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

maximálna somaglia

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/somaglia_cv.pdf)somaglia_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/somaglia_redditipatrimonio.pdf)somaglia_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

V evidenza