Obraz hlavičky
Obec Bra
PUBLIKÁCIE CIVILNÉHO ŠTÁTU
REFERENČNÉ POŽIADAVKY Ak chcete správne zobraziť dokumenty PDF, potrebujete vizualizačný softvér adobe alebo jeden free PDF reader.
Digitálne podpísané dokumenty podľa Kódexu správania www.agid.gov.it
Albo Pretorio Publikácie o občianskom stave Záznamy o manželstve