IoAiutoBra 1 zbaviť
Dôležité novinky v Bra pre 2006 vydanie "Šport na námestí", udalosť, ktorá každý september vyzdvihuje mnoho príležitostí hrať šport v obvode mesta. Na vymenovanie, ktoré sa uskutoční v nedeľu v septembri 17, je naplánované špeciálne vydanie "SuperStraBra", ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na projekt "Most medzi podprsenkou a Bogotou", ktorý realizoval braidský misionár Otec Testa, ako aj zriadenie dve nové ceny, ktoré pôjdu športovcom, ktorí sa vo svojej disciplíne vyznamenali. Sú to ceny "Mesto pre šport" a "Športovec roka", ktoré sa pripisujú postavám, ktoré dosiahli významné výsledky na národnej alebo medzinárodnej úrovni v športovej sezóne 2005 / 2006. Navrhnúť mená pre udelenie cien budú športové kluby Bravo, s komisiou odborníkov, ktorí budú hodnotiť správy a určovať víťazov. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v rámci tisíc momentov, ktoré predpokladá "Šport na námestí". (Rg)