Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou, transparentnosť a tlač

Od pondelka do piatku: 8: 30-12: 45

Utorok a štvrtok: 15-16

Od 2 máj 2019:

Pondelok: 8.45 - 12.45

Utorok: 8.45 - 12.45

Streda: 8.45 - 12.45

Štvrtok: 8.45 - 12.45 / 15-16

Piatok: 8.45 - 12.45