Dane a banky mesta Bra

Sídlo: Mesto Bra - Square Fallen za slobodu, 14 - 12042 Podprsenka (Cn)

Daňový kód: 82000150043

Zápas Iva: 00493130041

Veľkosť bankového účtu: 010801357 - ABI: 6095 - CAB: 46040 - CIN: Y
IBAN: IT88Y0609546040000010801357
Podprsenka - úsporná ústredňa

Aktuálny poštový účet: 15746126 - ABI: 7601 - CAB: 10200 - CIN: F

Bežný účet Treasury Bank of Italy: 0061046 (112 kód treasury)

Istat kód: 004029

Platby online: link Pago Pa