House Office: tel. 0172.438295, 0172.438234 - mail: ufficio.casa@comune.bra.cn.it

Rodinný úrad, dobrovoľníctvo a rovnaké príležitosti: prijatie na základe dohody, tel. 0172.438234 - mail: servizi.persona@comune.bra.cn.it - famiglia@comune.bra.cn.it - ufficiopariopportunita@comune.bra.cn.it

Školské služby, Agevolated Services, Isee: tel. 0172.438225 - 0172.438238, mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it

Mensa Office: tel. 0172.438237

manažér: Fabio Smareglia