Mesto Bra - Daňový úrad

sídlo: Piazza Caduti za slobodu, 18 (nádvorie Palazzo Garrone - prízemie)

telefón:

Oznámenia o hodnotení (+ 39) 0172.438233

IMU / Tasi (+ 39) 0172.438136; (+ 39) 0172.438134

Tari (+ 39) 0172.438156; (+ 39) 0172.438157; (+ 39) 0172.438106

Tosap, ICP, Billboardy (+ 39) 0172.438221

Imu budovy (+ 39) 0172.438136

Imu dohodnuté nájomné (+ 39) 0172.438167

náhrady (+ 39) 0172.438167


fax: (+ 39) 0172.44333
e-mail: tributi@comune.bra.cn.it

pre ICP, Tosap a affisisoni

e-mail: bra.sistemi@fraternita.it

Manažér: Raffaele Grillo
Zodpovedný: Laura Guelfi