IoAiutoBra 1 zbaviť

Platné mestské zákony (vo formáte .pdf)

Platné komunálne predpisy (vo formáte .pdf)

Rady a Rady mesta až do 30.11.2016 (nové okno)

Rady a Rady mesta po 30.11.2016 (historický akt - nové okno)

Určenie vedúcich predstaviteľov obcí až do 30.11.2016 (nové okno)

Určenie vedúcich predstaviteľov obcí po 30.11.2016 (historický akt - nové okno)

Spoločná Praetorská sieň (nové okno)

Publikácie o osobnom stave (nové okno)