IoAiutoBra 1 zbaviť

Povesti o racionalizácii a premiestnení zdravotníckych služieb v Bra. To je dôvod, prečo starosta Bruna Sibille, po dohode s provinčným radným Roberto Russo, vyzval na "naliehavé" stretnutie generálny riaditeľ ASL Cn2, Dr Giovanni Monchiero, v liste, v ktorom prvými požiadavkami občanov vedieť zámery zdravotného úradu o "strategickej cesty že zneužívanie zdravotnej starostlivosti spoločnosť plánuje zaviesť v nemocnici Santo Spirito di Bra. Toto je pred vstupom do plnej funkčnosti jedinečnej nemocnice Alba-Bra, ktorá je vo výstavbe vo Verduno ".

Účel. Získavanie užitočných informácií na podporu diskusného stola „ktorému by som bol vďačný, keby chcel spolu s regionálnym radcom pre zdravotníctvo zasiahnuť, predstaviteľmi územia zapojeného do regionálnej rady a rady“ - predpokladal starosta Sibille. Dodal: „Pred ďalekozrakým výberom, ale nie bez praktických dôsledkov, premiestniť zdravotnícke služby v oblasti Albánska a Braidská oblasť do jedinej štruktúry, musí predchádzať cesta, ktorá nebude mať za následok sankcie pre spoločenstvá, ktoré majú nielen akceptovaná, ale aj navrhovaná racionalizácia zdravotníckych služieb. To všetko za účelom vytvorenia primeraných a kvalifikovaných štruktúr na uspokojenie ich potrieb. “ (Rg)