Registráciu nákupných faktúr prijatých mestskou správou uskutočňuje účtovný úrad v priebehu 30 dní po ich prijatí.

Po overení účtov a overení pravidelnosti dodávky náklady na úhradu nákladov uhrádza manažér zodpovedný za službu. Účetný úrad následne vydá príslušný platobný príkaz veriteľovi štátnej pokladnice.

Každá fáza procesu je ukončená v termíne 30 dní.