Agentúra Patrimonio aktualizuje nájomné za nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bra v rámci 60 dní od uverejnenia indexu ISTAT v úradnom vestníku.

Konanie sa končí otázkou relatívneho manažérskeho určenia.