Znevýhodnení občania môžu požiadať o vstupenku na zdravotné preukazy s vydaním osvedčenia o oslobodení od dane a vyžiadať si ju od oddelenia podpory školského oddelenia.

Lehoty na podanie žaloby: Počet dní 30.