Obchodný úrad odovzdá úradu pre boj proti podvodom kópiu registra dokumentov priložených k dokumentom pre vinárske výrobky.
Lehoty na podanie žaloby: Počet dní 30.