Som 8.589, ktoré sa spontánne vrátili včera v pondelok, pondelok 21 November 2011, dotazník o 15. sčítaní obyvateľov a bývaní. Formuláre 5.600 sa vrátili do mestských zberných centier, z ktorých je 2.396 umiestnený na linke pri doručení detektormi. K nim sa pridávajú dotazníky 960 podané na jednej zo štrnástich tisíc talianskych poštových úradov a 2.029 umiestnené priamo na sieti občanmi na stránke Istatu.

Vzhľadom na to, že dotazníky distribuované v meste boli 13.700, zostávajú stále má dodať 5.111, ktoré budú dodané do konca roka do konca januára na radnici, na prepážkach komunálne služby populácie, iba počas otváracej doby a bez možnosti využiť pomoc v kompilácie. Až do januára 31 2012 dotazník potom ešte byť dodaná do talianskej pošty alebo on-line zostavený pomocou poverenia prístupu dodávanej spolu s sčítacích formulárov.

Tí, ktorí sa nedostali dotazník poštou alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní to možno požiadať kontaktovaním počet 0172.438190 dojednať termín domov s detektorom, alebo čakajú byť kontaktovaný priamo príslušným detektorom pre domáce oblasti. Tí, ktorí nereagujú alebo vrátia dotazník januára 31 2012 bude čeliť sankciám. (Rg)