Na konci prvej fázy pätnásteho všeobecného sčítania obyvateľov a bytov sa začala aj práca geodetov vykonávajúcich sčítanie budov a neobývaných obydlí v spoločnosti Bra. Úlohou detektívov v tejto fáze je aj doručenie dotazníkov osobám, ktoré nedostali formulár poštou od Istatu, ako aj stiahnutie modulov do domovov rodín, ktoré doteraz neposkytli svoje doručenie obecné úrady, poštové úrady alebo on-line zostavovanie.

Všetky detektory pôsobiace na území môžu byť rozpoznané prostredníctvom špeciálnej karty vydaného obecnou správou. V prípade potreby overenia vykonávanou funkcií, je možné volať na policajné riaditeľstvo, aby 0172.413744 telefónne číslo, alebo obecné centrá zberu sčítanie ľudu, ktorý reaguje na číslo 0172.438190. To poukazuje na to, že až do konca januára 2012 na radnici, na prepážkach komunálne služby populácie, iba počas otváracej doby a bez možnosti využiť pomoc pri dokončení, stále môžete dodať dotazníky, rovnako ako bude aj naďalej byť doručená do jedného zo štrnástich tisíc talianskych poštových úradov alebo zostavených online pomocou prístupových poverení poskytnutých spolu so sčítacími formulármi. Každý, kto potrebuje pomoc pri zostavovaní, môže vždy kontaktovať 0172.438190. (Rg)