Posledné dni, dokonca aj v Bra, aby doručili dotazníky z 15. všeobecného sčítania obyvateľov a domovov. Vyprší bez výnimky utorok 31 Januára 2012 lehotu vyplňovať web alebo dodaný riadne compilanti detektory, talianskej pošty či kancelárie demografických služieb hlavného mesta Bra (v bežných úradných hodinách od pondelka do piatku 8: 30-12 : 45 a utorok a štvrtok od 15 16), dotazníky, ktoré boli zaslané poštou ISTAT.

Tie však, ktorí nedostali dotazník poštou podľa štatistického inštitútu, bude môcť vrátiť rovnakým spôsobom, s výnimkou prostredníctvom on-line kompilácii. V najbližších dňoch budú detektory znovu kontaktovať občania, ktorí doteraz nereagovali na dotazník, pretože pod Zizzola, v porovnaní s asi trinásť tisíc dotazníkov ISTAT a mestá, sú tisíce tých, stále chýba. Uvedomte si, že tí, ktorí nereagujú alebo odovzdá previnilo dotazník do konca januára, budú mať možnosť vyhnúť sa sankciám. (Rg)