Služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s fungovaním mestskej rady. Zabezpečuje zhromažďovanie návrhov na rokovania, ktoré prichádzajú z rôznych miestnych zastupiteľstiev a pripravuje agendu pod vedením starostu a generálneho tajomníka.
Podporuje generálneho tajomníka pri príprave zápisníc o rokovaniach, stará sa o online publikáciu, systematický zber a archiváciu.