Generálny sekretariát poskytuje predpísaným spôsobom zhromažďovanie, online zverejňovanie a archiváciu rozhodnutí manažmentu a príkazov odborových zväzov a manažmentu.
Podľa zákona 241 / 1990, v znení neskorších predpisov, do prevádzky generálny sekretariát môže obrátiť na verejnosť, pre prístup k úradným dokumentom a požadovať prepustenie kópií a kópií vyššie uvedených nárokov, pretože výslovnú žiadosť musí byť zaslaná kancelárii compliando priložený formulár.

Akty vo videní podľa zákona: sleduje všetky úkony, ktoré zo zákona musia byť sprístupnené verejnosti na pripomienkovanie vo verejnom a všeobecného záujmu (PEC, PECL, PRGC, využitie existujúcich budov plánov, zborník z iných agentúr) v časoch a časové obdobia uvedené a zverejnené v uverejnení v predbežnom oznámení.

Prístup k administratívnym dokumentom: uznesenia obecnej rady, vyhlášky, rozhodnutia manažmentu, grafické zastúpenia, kopírovacie stroje, elektromagnetické alebo iné druhy obsahu aktov súvisiacich s určitým procesom (napr. zásahy spravodajských cd alebo dvd zvládnutých a / alebo obrazy stretnutí obecných rád).

Kópiu vyššie uvedených papierových dokumentov, ktoré sa výslovne požadujú na zaslanie na Úrad generálneho sekretariátu alebo na úrad pre vzťahy s verejnosťou, sa môže vydať vyplnením priloženého formulára. Uvoľnenie jednoduchým fotokópie za následok náhradu iba nákladov reprodukčných dosiahol € 0,10 každý A4 rozmer listu a 0,20 € za formátu listu A3. Popri vyššie uvedených nákladoch vydávanie overenej kópie zahŕňa aj úhradu administratívnych práv úradu vo výške 0,52 € každé štyri strany. Okrem toho je v takýchto prípadoch zvyčajne potrebné pripevňovať pečiatky týkajúce sa kolkových poplatkov, ktoré má zaplatiť žiadateľ. Toto je značka od 14,62 € každé štyri strany, s výnimkou prípadov výslovnej výnimky z tejto dane, podľa sadzby priradenej k DPR 642 / 1972 a smi.


Prehrávanie dokumentov na magnetických médiách: Reprodukcie grafických vyobrazení, fotocinematografiche, elektromagnetických alebo akýchkoľvek iných druhov obsahu záznamov týkajúcich sa osobitného postupu (napr. S ohľadom na všeobecné zmenárenské služby CD alebo DVD, spálil ložísk zásahy a / alebo obrazy mestskej rady zasadnutia ) po výslovnej žiadosti o zaslanie na Úrad generálneho sekretariátu alebo na úrad pre styk s verejnosťou vyplnením priloženého formulára.
Náklady na túto reprodukciu boli stanovené v rezolúcii GC n. 270 16.10.2012 v množstve 1 eur pre každé 10 MegaByte materiálu zvládnutého na fyzických médiách (Cd, Cr-Rom, Dvd); 0,75 euro pre každú XMUMX MegaByte materiálu, ktorý nie je určený na reprodukovanie na fyzických médiách (sprostredkovanie cez e-mail alebo služby výmeny webových súborov, rozmnožovanie na médiách vo vlastníctve žiadateľa).

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (modulo_richiestadocumento.pdf)modulo_richiestadocumento.pdf[Formulár žiadosti.]0 kB