V tejto časti sú publikované postupy výberu zamestnancov, ktoré aktivuje obec Bra a jeho výsledky.

Súťaže a výbery

pohyblivosť

výstupy