"S priemerom 180 metrov je to jedno z najväčších námestí v našej provincii". Takže architekt Roberto Dellarossa, starosta Bra v minulosti av súčasnej intervenčnej projektanta, privítal novú zelenú plochu Piazza Giovanni Arpino zahájil dnes dopoludnia vo štvrtok decembra 5 2013, v Bra. "Dnes sme slávnostne časť štvorca, ktorý je venovaný veľký našej literatúre, a že bolo dosiahnuté vďaka efektívnemu využitiu plánovacích nástrojov, z ktorých Rada" - povedal, že namiesto starosta Bruna Sibille poďakovanie spoločnosť Mondavi, ktorý uskutočnil zásah.

Moment ceremónie.
"Toto je oblasť, ktorá bude mať tvar mestského lesa, miesto na vstup a oddych, vďaka komplexnému systému zotavovania dažďovej vody, ktorý umožní zavlažovanie bez použitia pitnej vody" - pokračovalo prvé mesto , pred opustením poschodia študentom strednej školy "Dalla Chiesa", ktorí prečítali niektoré pasáže z "Regina di cuoi" od Giovanniho Arpina. A to bol syn zosnulého spisovateľa Thomasa Arpino, spomenúť si, ako na námestí ísť zvárať puto medzi minulosťou a súčasnosťou aj vo svojich pamätiach: "Z centra tohto otvoreného priestoru je vidieť na vrchole kopca vile Berzia kde otec trávil detstvo v Bra, s dnešnými chlapcami, ktorí predstavujú budúcnosť tohto mesta. " (Rg)