Mesto Bra - reklamná kancelária

Miesto konania: Piazza Caduti pre slobodu 18 (nádvorie Palazzo Garrone - druhé poschodie)

telefón (+ 39) 0172.438221

miesto bra.sistemi@fraternita.it

Manažér: Raffaele Grillo

Zodpovedný: Maria Giovanna Gullino