Reklama sa môže uskutočňovať v nasledujúcich formách:

Bežná reklama
Pojmy sú označené nápismi, tabuľami, znakmi, transparentmi, transparentmi, stany, plagátmi alebo inými prostriedkami, ktorých sadzba sa uplatňuje na štvorcový meter povrchu a na rok.

REKLAMA VOZIDIEL
Má sa vykonávať vo vnútri alebo mimo vozidiel verejného alebo súkromného využitia, ktorých výška sa neplatí na základe veľkosti reklamného média, ale vo vzťahu k veľkosti použitého vozidla.

ŽÍRANIE, SVETLO ALEBO UVEDENÉ S LUMINÓZOVÝMI PANELMI ALEBO PROJEKTAMI
Má sa robiť s odznakmi, panelmi alebo inými podobne zjavne jasnými štruktúrami, ktorých daňová sadzba sa uplatňuje na meter štvorcový plochy a vyššiu rýchlosť ako obyčajná reklama.

REKLAMA VARIABLE
Predpokladá sa, že vykonáva s transparentmi alebo inými podobnými prostriedkami, lietadlá, v tvare Ambulante (letáky), so zvukovými prostriedkami (fonetický reklamných), ktorých daňová sadzba platí spôsobom a vo formách stanovených obecnými predpismi, v závislosti na špecifickosti prípadov.