Zdaniť účinky na reklamné umiestnenie na území mesta sú rozdelené do dvoch kategórií, vo vzťahu k ich dôležitosti pre reklamné účely v rozsahu a spôsobom ustanoveným platnými právnymi predpismi (legislatívneho nariadenia. 507 / 1993), tak rozlíšené:

  • normálna kategória (N)
  • špeciálnej kategórie (S)

Pre osobitnú kategóriu obecnej daňovej sadzby z reklamy s obmedzením na obchodnej povahy, vykonávané v mieste zahrnutá do vyššie uvedenej kategórie, ktoré sú predmetom príplatok vo výške 40% z bežnej ceny.