Plagátovej služba je špeciálne navrhnutý tak, aby zabezpečili vysielanie, výhradnú zodpovednosť obce, na zariadeniach určených na tento účel, oznámenia všetkého materiálu, ktorý obsahuje informácie pre inštitucionálnych účely sociálnej a správy šírené v podnikaní ekonomické.

Tieto spoločné Billboardy podliehajú právo v prospech mesta Bra, a sú považované za povinnú priznať a zaplatiť tie žiadajúci službu vyvesovanie plagátov a spoločne a nerozdielne, tie záujmy, ktoré sú požadované rovnaké služby.

Materiál, ktorý sa má doručiť, musí byť včas zaslaný verejnosti a verejnému úradu.

Daňové riadenie a informácie

Riadenie tejto dane sa vykonáva Systém bratrstva onlus vykonávanie činností dverí u finančného úradu (square padlých za slobodu 18 - Tretie poschodie) v pondelok, stredu a piatok od 9 12: 30.

Telefón: 0172.438221

príspevok: bra.sistemi@fraternita.it