Implantáty (jednostranné, dvojstranné a polyfázové) je možné identifikovať podľa formátu plagátov a vlastností média.

  • Bežné inštalácie určené na prepravu jedného alebo viacerých plechov 70 cm. x 100 cm, bez spojenia medzi nimi.
  • Špeciálne zariadenia na vysielanie plagátov pozostávajúce z niekoľkých hárkov 70 cm. x 100 cm., ktoré majú jedinečnosť správy a teda obmedzenie obmedzenia, čo je potrebné pre systémy so špecifickými rozmerovými charakteristikami - 100 cm. x 140 cm., 140 cm x 100, 70 cm x 100 cm, 140 cm. x 200 cm, 200 cm. x 140 cm. , 120 cm x 140 cm, plagát 3 x 2 a 6 x 3.

Rastliny na vysielanie plagátov majú tieto ciele:

  • zariadenia pre inštitucionálne posolstvá, tj komunikácie občanov verejnou správou v širšom zmysle a konkrétne mesta;
  • zariadenia na oznámenia pohrebu, tj výlučne na pohrebné komunikácie, zvyčajne tvorené plagátmi s malým formátom;
  • systémy obchodných správ, ktoré sa týkajú subjektov vykonávajúcich obchodné a hospodárske činnosti so ziskom.