Pre žiadosť o oprávnenie pre verejné reklamné stojany, na lokalitách obce sú rozdelené do dvoch kategórií, vo vzťahu k ich dôležitosti pre reklamné účely v rozsahu a spôsobom stanovenom platnou legislatívou (legislatívnej vyhlášky. 507 / 1993), tak rozlíšené:

  • normálna kategória (N)
  • špeciálnej kategórie (S)

Pre osobitné sadzby kategórie práv, obmedzené na tie obchodnej povahy, vykonávané v mieste zahrnutá do vyššie uvedenej kategórie, ktoré sú predmetom príplatok vo výške 40% z bežnej ceny.