Pre každý rozmerový list až do výšky cm. 70 x 100 pre prvý 10 gg. euro 1,704
Pre každé nasledujúce obdobie 5 gg. alebo frakcie euro 0,511
Pre každú províziu nižšiu ako 50 pre prvú 10 gg. Zvýšiť 50%
Pre každé nasledujúce obdobie 5 gg. alebo frakcie Zvýšiť 50%
Pre plagáty pozostávajúce z osem až dvanástich hárkov pre prvý 10 gg. Zvýšiť 50%
Pre každé nasledujúce obdobie 5 gg. alebo frakcie Zvýšiť 50%
Pre plagáty zložené z viac ako 12 listov pre prvý 10 gg Zvýšiť 100%
Pre každé nasledujúce obdobie 5 gg. alebo frakcie Zvýšiť 100%

ŠPECIÁLNA OBLASŤ Zvýšiť 40%
PRAVIDLO URGÉNU euro 38,733