Nižšie je uvedený formulár pre nárok alebo sťažnosť týkajúcu sa mestskej dane z reklamy a verejných záležitostí.