logo Faktúra PA

Ministerská vyhláška č. 55 3 2013 apríla nadobudla platnosť júna 6 2013, stanovila dátum, od ktorého je použitie elektronických povinností fakturácie v hospodárskych vzťahoch s verejnou správou na základe zákona 244 / 2007, art. 1 sa zaväzuje od 209 k 214. V súlade s týmto ustanovením, obce Bra, s účinnosťou od 31.03.2015, to môže už nie prijímať bankovky, ktoré nie sú vysielané v elektronickej podobe v súlade s formátom uvedeným v prílohe A citovaného DM. 55 / 13.

Okrem toho po uplynutí 3 mesiacov od tohto dátumu nemôže mesto Bra vykonať žiadnu platbu, dokonca ani čiastočnú, až kým sa faktúra nedostane elektronicky. Pre vyššie uvedené účely sa 3 odsek 1 vyššie uvedeného DM č. 55 / 13 Očakáva sa, že úrady podanie jedinci jedného alebo viacerých členov po získaní elektronických faktúr od ich uvedenia v registri verejnej správy (IPA), ktorý vydá pre každú z nich jedinečný kód úrad spôsobom ustanoveným v prílohe D "Kancelárske kódy".

Kódex Unikátny Office je povinné informácie o elektronickej faktúry a je jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje výmenného systému (SDI), ktorý spravuje Inland Revenue, aby riadne doručiť e-faktúra príjemcu sídlo. Pre mesto Bra Úrad jedinečný kód, ktorý musí byť adresovaná na elektronických faktúr 31.03.2015 pre každú existujúcu zmluva 1OJA07.

Okrem "Office unikátnym kódom", ktorý musí zadať povinne prvku "Príjemca Code" elektronického rozloženie faktúry, musí uviesť na faktúre aj povinných informácií o CUP a / alebo IGC.

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm)Faktúra PA[Internetová stránka vlády.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (elektronická fakturačná formulár.docx)elektronická fakturačná forma formulára.docx[Zber údajov elektronickou faktúrou.]45 kB
Stiahnite si tento súbor (elektronická fakturačná formulár.pdf)elektronická fakturačná formulár.pdf[Zber údajov elektronickou faktúrou.]95 kB