IoAiutoBra 1 zbaviť

Tiež sa zvyšuje vďaka súkromným darom, mestskému fondu určenému na vytváranie pracovných kabeliek Bra. V dopoludňajších hodinách v utorok mája 5 dostala Rada delegáciu Roero Bra Lions klubu, ktorý daroval obecnej správy čiastku € 1.000, získané v rámci svojich sociálnych aktivít a ktoré majú byť pridelené k aktivácii projektu podpory najviac znevýhodnených skupín.

 

"Gesto solidarity, že vzhľadom k zloženiu nášho klubu, radi by sme to mohlo znamenať ženu, ktorá stratila svoju prácu," povedal prezident Lorella Alessandria Rolfo, sprevádzaný členmi Lions. "V tomto ťažkom období - povedal starosta Bruna Sibille, poďakoval im za dôležité znamenie účasti na potreby komunity. - každý gesto solidarity je zásadné obnoviť dôstojnosť a nádej" (Em)

info: Mesto Bra - tlačové oddelenie a vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438278 - urp@comune.bra.cn.it