IoAiutoBra 1 zbaviť

Pokračovať v kontrolách zrážkových ciest zo strany personálu mestskej polície s cieľom potlačiť a zabrániť najzávažnejším porušeniam zákona o cestnej premávke. Agenti, zatiaľ čo niektoré kontrolné body na obehu aj s využitím Targa systému, sa podarilo chytiť Peugeot 207 prekvapenie, priamo v centre, pri poistení uplynula tri mesiace. Ďalšie verbálne argumenty 15 boli spochybnené pre toľko motoristov ako pravidelné pravidelné revízie vozidla; A napokon, iný verbálny 15 bol daný vodičom, ktorí boli prekvapení, že jazdia pri používaní mobilného telefónu a pri prenášaní detí bez riadnych zadržiavacích systémov. Ovládacie prvky budú pokračovať v nasledujúcich dňoch.

(Mestská polícia podprsenky)

Info: Mesto Bra - Mestský polícky zbor

Tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it