Mestský daňový úrad je k dispozícii všetkým daňovníkom na pomoc pri výpočte splatných miestnych daní. Výpočet sa vykonáva na základe údajov deklarovaných používateľmi, ale neovplyvňuje budúce možnosti inšpekcií a kontrol.

Na pokladni nie sú vykonané žiadne výpočty v prípade zablokovania, alebo ak počet nehnuteľností alebo pozemkov na jedného daňového poplatníka je viac ako desať, vrátane relevantných príčin.

delegácia

Je potrebné niekto žiada o výpočet tretím stranám (príbuzní, známi alebo podobný) predložiť písomný súhlas dotknutej osoby na bežný papier osobe, priložte kópiu totožnosti hlavnej karty. Úrad vypočítava daň na maximálne dve delegácie na osobu.