Pripomienky predložené občanmi, výrobnými spoločnosťami a úradmi požadujú zmeny v súčasnom regulačnom pláne. Poznámky sú samostatné pre každý rok prezentácie a sú uverejnené vo formáte .pdf.

Rok výroby: 2015, 2016, 2017