kde: Mestský palác - via Monte di Pietà 5 - Bra

otváracie hodiny: pondelok a štvrtok 8: 45 - 12: 30

telefón: 0171.318210 (k dispozícii iba prostredníctvom centrály Inps spoločnosti Cuneo)

web: inps.it