kde: Mestský palác - Via Monte di Pietà 5 - Bra

doba: od pondelka do piatku 8: 30 - 12: 30 - Podprsenka Revenue Agency bude zatvorená od 29 Júla do 30 August 2019

telefón: 0171.076111 (možno kontaktovať iba prostredníctvom telefónnej ústredne agentúry Cuneo)

E-mail: dp.cuneo.utalba@agenziaentrate.it

web: agenziaentrate.it