Oznamuje sa, že GEC kúpele, bývalý licencie na výbere daní služby pre provinciu Cuneo, už vykonáva činnosť výberu daní a ďalších príjmov menom mesta Bra.
Preto každý, kto musí platiť za dlhy obce, na základe žiadostí GEC (oznámenie o poukazov a), je povinný zaplatiť dlžnú čiastku prevodom na bankový účet mesta Bra.

Aby sa predišlo možným nedorozumeniam pred pokračovaním na výplatu, mali by ste sa obrátiť na Kancelária učtárni hlavného mesta Bra na číslo 0172438148 alebo poslať e-mail na ragioneria@comune.bra.cn.it prikladať kópiu aktu vydaného GEC vás chce zvárať.