Daňovým úradníkom Iuc a Tosap je Raffaele Grillo, finančný riaditeľ.

Podľa čl. 1 odseky 662 a 663 sa L. 147 / 2013 na oficiálnej mýta Zodpovedná sú pripisované "všetky funkcie a právomoci pre výkon jednotlivých organizačných a manažérskych činností súvisiacich s jeho pridelených úloh, vrátane práva na upisovanie na opatrenia týkajúce sa týchto činnosti, ako aj právne zastupovanie v sporoch týkajúcich sa dávky samotnej, než na účely overenia riadne plnenie daňových povinností, právo zaslať dotazníky daňovníka požadovať údaje a informácie vo verejnej funkcii, alebo v riadiacich orgánoch služieb verejnosť, bez daní a poplatkov, majú prístup do areálu a oblastiach môžu byť predmetom k poctu rovnako, aby bolo možné splniť všetky vyššie spomenuté aktivity taktiež s ohľadom na zaopatrovacie a zrušil dane inštitúcií je miestna daň Unique a predchádzajúcimi legislatívnymi zmenami vratane "Ici, Tarsu a Tares".

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (funzionario_iuc.pdf)funzionario_iuc.pdf[Rozlíšenie vyhľadávania.]561 kB