S uznesením Mestskej rady č. 22 21.03.2012 bola založená na "vyrovnávajúci daňové Fund záťaže", aby sa zasiahnuť znakových nástrojov sociálnej starostlivosti s cieľom minimalizovať vplyv na zvýšenie celkovej daňovej záťaže, pričom vyrovnávací príspevok k tým najbiednejším identifikáciou druhej na základe " ukazovateľom ekvivalentná ekonomickej situácie (iSEE).
Najmä toto rozhodnutie videl potrebu zasiahnuť s znakových nástrojov sociálnej starostlivosti s cieľom minimalizovať vplyv na zvýšenie celkovej daňovej záťaže, pričom vyrovnávací príspevok k tým najbiednejším identifikáciou druhý založený na ukazovateli rovnocenné ekonomickej situácie (iSEE) , S uznesením Mestskej rady č. 47 18.07.2016, bol radšej upravil poskytnutie kritérií príspevkov.

Ako určujete príspevok?

Podľa 20 decembra každého roku určí množstvo pomoci, ktoré majú byť pridelené každému žiadateľovi. Príspevok sa zvyčajne rovná celkovej dodatočnej platbe a / alebo uchováva žiadateľ. V prípade, že súčet celkových vypočíta príspevky vyššie ako ročného limitu vo výške 10.000, budú jednotlivé príspevky sa zníži úmerne ku vzťahu medzi 10.000 € a celkovú sumu vypočítaných maximálnych príspevkov. Príspevok bude vyplatený iba bankovým alebo poštovým prevodom na účtoch uvedených vo formulári žiadosti.

Kto o to môže požiadať?

Môžu požiadať o prístup k spodnej časti talianskych aj zahraničných občanov s legálnym pobytom a registrovaný pobyt v meste Bra v čase podania žiadosti, ktoré boli skutočne zaplatené, obecné prirážky k dani do mesta Bra v referenciu Indikátor ekvivalentného ekonomického stavu (Isee) nižší ako 17.000 €.

Sú vylúčené z jednotlivcov, ktorí vlastnia príspevkových iné vlastnosti navyše k hlavnému domu a jeho prístavby alebo vlastniť hlavné domovy skúmal katastra nehnuteľností v kategóriách A / 1, A / A a 8 / 9. Toto vylúčenie tiež funguje v prípade, že sa vyššie uvedené vlastnosti (vlastnosti, odlišné od hlavných alebo cenných vlastností) sú vo vlastníctve inými členmi rodiny žiadateľa.

Kedy môžete požiadať?

Vzhľadom k tomu, 1 30 septembra do októbra každý rok, môžete použiť protokol úradu hl výlučne použitím formulára dostupného na obecných úradoch alebo ho možno stiahnuť v dodatkoch k tejto stránke. K žiadosti musí byť priložená potrebná dokumentácia uvedená vo formulári žiadosti. V prípade neúplných, neskorých a / alebo chýbajúcich žiadostí príspevky nebudú udelené.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Il disciplinare_2018.pdf)Disciplinary_2018.pdf[Disciplinárne]69 kB
Stiahnite si tento súbor (modello_2018.pdf)modello_2018.pdf[aplikačný model]75 kB