Opatrenia, ktorých cieľom je vysporiadať sa s problémami s bývaním spojených so stratou domu za omeškanie nevinný (vykonávaní článku 6 ods 5 zákonného dekrétu 31 Mája 2013, č. 102, prevedie sa modi fi kácie zákonom 28 októbra 2013, n. 124), ktoré podporujú uzatváranie nových dohodnutých zmluvných dohôd. Očakávané príspevky slúžia na pokrytie všetkých alebo časti nedoplatkov minulých a môže tiež zahŕňať kauciu novej zmluvy.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (2016_Disciplinare_Fondo_Morosi_Incolpevoli.pdf)Disciplinárna práca 2016 [disciplína]517 kB