"Making San Martino" Hovorí sa stali súčasťou každodenného života mnohých ľudí, čo značí zmenu, či už obchodné alebo namiesto alebo bydliska. Pred niekoľkými storočiami a mal praktické poznatky v poľnohospodárskom živote pôvod tohto výrazu: k tomuto dátumu novembri 11, vypršala nájomnej zmluvy pre poľnohospodárov, vystupujú ako motyka a hrable na zimu. Dnes ráno novembra 11 2016, v záhrade občianskeho múzeu prírodnej histórie v podprsenke "Craven" veselá gaštan bola príležitosť, aby sa "St. Martin", zatvorenie ideálne 2016 činnosti ceste projektu "Orto v Condotti" Pomalé vzdelávanie, ktoré zahŕňa pestovanie organických záhrad študentmi škôl.

Na "sadu festivale" sa zúčastnilo niekoľko tried základnej školy "Edoardo Mosca", učiteľov, dobrovoľníkov a zamestnancov Bra múzea, ktoré sídli vyučovacie záhrady, rovnako ako zástupcovia Slow Food. Počas ranných hodín sa študenti zúčastnili aj multisenzorickej laboratória na ochutnávanie organických olejov získaných lisovaním olív a slnečnicových semien. (Em)

Informácie: Bra City - Múzeum Craveri

tel. 0172.412010 - craveri@comune.bra.cn.it

V evidenza