Región Piemonte s DGR 24 March 2014 č. 27-7294 schválené podľa čl. 15 a 17 z LR 5 December 1977 n. 56 všeobecný revízny variant platného plánu obecného kontrolóra.

S DCC 27 október 2016 n. 53 bol schválený čiastočný variant č. 1 na aktuálnu PRGC, podľa čl. 17 LR 5 December 1977 n. 56 c. 5 a Smei

dokumentácia:

- Korekcia chyby materiálu PRGC Nekonštitučný variant