Kde: Radnica - cez Barbacana, 5 - detail (od Dopravnej kancelárie) - podprsenka

doba: v utorok, podľa harmonogramu v prílohe, u 8: 30 - 12: 30 a 14: 30 -17: 30 - v nadväznosti na telefonát alebo e-mailom prihlásiť počas doby, keď sú obecné úrady uzavretá pre verejnosť alebo z 12,45 13,30 - od 14 po 15 a od 16 po 17,30

telefón: 0172 438291 (čas otvorenia dverí) - 349 8372690

E-mail: bra@pif.piemonte.it

Lesníctvo Informačné miesta, v rámci plánu rozvoja vidieka 2014-2020 z regiónu Piemont sú aktivované v spolupráci s Ipľa Spa. Počas doby dverí, odborníci poskytujú informácie o lesníctve a environmentálny problém, zbierkových a lesných rezy.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (PIF kalendár 2019.pdf)PIF kalendár 2019.pdf[Kalendár otvorení 2019]308 kB
Stiahnuť tento súbor (PIF Cartel Bra2019_mar_aprile.pdf)PIF Kartel Bra2019_mar_aprile.pdf[Otvárací kalendár marec-apríl 2019]303 kB
Stiahnuť tento súbor (Cartello_PIF_Bra2018.pdf)Cartello_PIF_Bra2018.pdf[Otvárací kalendár]542 kB

V evidenza