Konsolidovaná účtovná závierka sa vzťahujú k verejnej správe skupiny (GAP) "City of Bra", v súlade s prílohou 4 / 4 legislatívneho nariadenia. N. 118 / 2011 je smi

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (gap_consolidato2017.pdf)2017 Konsolidované[2017 konsolidované]188 kB
Prístup k tejto URL (http://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6823538&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio )Konsolidované 2016. Prospekt.[2016 Konsolidované. Prospekt.]0 kB
Prístup k tejto URL (http://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6823539&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio )Konsolidované 2016. Doplnkové poznámky.[2016 Konsolidované. Doplnková poznámka.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Rapporto_notintegrativa_consolidato2017.pdf)2017 Konsolidované. Vysvetlivka[Konsolidované 2017. Vysvetlivka]596 kB