Municipium je aplikácia mesta Bra dostupná v App Store a Google Play. Stačí si nainštalovať aplikáciu na smartphone a na talbetu jednoducho zvoľte Bra's Comuen v zozname prítomných inštitúcií. Municipium poskytuje informácie o hlavných službách a aktuálnych udalostiach a novinkách inštitúcie. Prostredníctvom aplikácie je tiež možné platiť pokuty na kód diaľnice uložený mestskou políciou Bra.

Ďalšie informácie a prevzatie aplikácie: http://www.municipiumapp.it/web/