Mnohé štúdie ukazujú, že progresívne a správnu expozíciu k hudbe už od útleho veku dáva pohody a pokoj k dieťaťu, pripravuje ďalší rozvoj jazyka a všeobecnejšie, aby učenie. Toto vedomie kurzy boli zahájené "First play" Institute of Bra hudobné číslo "Gandini", ktorá sa venuje deťom z 0 36 3 5 na mesiace a roky, učí profesora Barbara Borgne. Kurzy budú prezentované sobotu 20 októbri 2018 vo farnosti St. John (vchodom cez Bonino 11, prízemie): k 9.30 mesačného projektu 0 36 a 10.30 3 quel-5 rokov.

Kurzy sú usporiadané v dvoch obdobiach na stretnutiach 10, jeden už od konca októbra 2018 a jeden od februára 2019. Pre obe kurzy je naplánované skúšobné stretnutie. Účastnícky poplatok: 100 EUR za kurz.

Pre informácie a registráciu kontaktujte tajomníka "Gandino" (cez Parpera 16) od pondelka do piatku na rozvrhu 14.30-19.30, tel. 0172.44465. (Em)


Informácie: Mesto Bra - "A. Gandini "
tel. 0172.44465