Vo vyhradenom mesiaci - na celosvetovej úrovni - iniciatívy na zvýšenie informovanosti o rakovine pľúc, Bra sa pripája k kampani "Illumina Novembre", ktorú propaguje Alcase Italia, Združenie pre klinické štúdium a výskum proti tomuto typu rakoviny.

Až do konca mesiaca, na fasáde Palazzo Garrone, na námestí Fallen za slobodu, bude čeliť prázdnu panel, farbu, ktorá symbolizuje rakovinu pľúc, s cieľom upútať pozornosť verejnosti na význam prevencie a na nové možnosti liečby ochorení, ako je uvedené podľa ALCASE, "vďaka nedávnej pokroky v molekulárnej biológii a imunoterapia, vidí každý deň pre zvýšenie vyhliadky na využitie alebo dlhodobá kontrola choroby". Viac informácií nájdete na www.alcase.eu. (Em)


Informácie: Mesto Bra - Tlačové oddelenie a URP
tel. 0172.438278 - urp@comune.bra.cn.it