Obchodný podnik mesta Bra odovzdáva základné karty na príležitostný predaj a účasť takzvaných fiktivistov na trhoch podľa ustanovení, ktoré regulujú tento druh predaja na verejnom priestranstve (prečítajte si regionálne právne predpisy). Karta musí byť vyžiadaná od mesta bydliska a žiadosť, ktorá je k dispozícii ako príloha, musí byť sprevádzaná

- fotokópiu platného dokladu totožnosti zainteresovanej strany

- pre občanov mimo EÚ, kópiu platného povolenia na pobyt

- posledný identifikátor fotografie, ktorý sa má pripevniť na kartu

- pečiatka 16, ktorá sa má použiť na karte (okrem pečiatky, ktorá sa má použiť v žiadosti podľa formulára)

Sú tiež pripojené informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré žiadatelia požadujú na zobrazenie. Pre obec Bra musí byť spisy doručené obchodnému úradu otvorené od pondelka do piatku od 8,30 do 12,45 a utorok a štvrtok od 15 po 16.

Účastníci trhu (tak ako sú upravené príslušnými právnymi predpismi) sú tiež povinní vytvoriť zoznam tovaru určeného na predaj.

Ak sa chcete podieľať na blších trhoch, drobných starožitnostiach a zberateľských predmetoch, ktoré sa konajú v spoločnosti Bra, môžete si prečítať časť tejto stránky Kultúra a cestovný ruch / trh použité, drobné starožitnosti a zberateľské predmety.