V tejto časti sú uverejnené niektoré nariadenia platné v meste Bra (vo formáte .pdf).

Ochrana občanov

Správa

ekonomika

Miestne spomienky

Mesto plánovanie


ProstrediePolizia locale

zamestnanci

assistenza

Verejné práce

Výrobné činnosti

Vzdelanie

Miestni obyvatelia a verejné prostriedky

Voľný čas a kultúra

Všetky ostatné predpisy, ktoré nie sú zobrazené na týchto stránkach, môžu byť vyžiadané od generálny tajomník alebo všetky "kancelária pre vzťahy s verejnosťou.